Day 54: You can say, “The class is from 1:00 to 3:00.” in Japanese.

Featured Video Play Icon

Answer the following questions. You can round up or down the numbers.

きょうの にほんごの べんきょうは なんじかんですか。
Kyou no nihongo no benkyou wa nan jikan desu ka.

[          ]じかんです。([          ]jikan desu.)

なんじから なんじまでですか。Nan ji kara nan ji made desu ka.

[          ] から [         ]までです。([          ] kara [         ]made desu.)

Great!

You may also like